Türkiye’de Gayrimenkul Yoluyla Vatandaşlık Edinimi

  • Anasayfa
  • Türkiye’de Gayrimenkul Yoluyla Vatandaşlık Edinimi
 Türkiye’de Gayrimenkul Yoluyla Vatandaşlık Edinimi

2017 yılında kabul edilen kanunla 1 milyon Amerikan doları değerinde ev alanlar bunları 3 yıl elinde tutarsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabiliyordu. Bu miktar 2018’de yapılan değişiklikle 250 bin dolara kadar düştü. Durum böyle olunca, Türkiye vatandaşlığına sahip olmak için konut alımına yönelen yabancıların sayısı arttı. Peki, Türkiye’den konut alan yabancıların dikkat etmesi gereken hususlar neler?

-Yabancı kişilerin Türkiye’de taşınmaz sahibi olabilmeleri için ilk olarak tapu müdürlüklerince ön başvuru yapılmalıdır. ( https://randevu.tkgm.gov.tr/ )
-Ön başvuru sonrasında taşınmazın devir işlemleri için gün belirlenir.
-Belirlenen günde başvuru belgelerinin hazır olması gerekir.

Türkiye’de Taşınmaz Alımında Başvuru Belgeleri ;
-Taşınmazın tapu senedi belgesi
-Satın alacak yabancının pasaport ve fotokopisi (onaylı Türkçe tercümesi ile)
-Mülkün bulunduğu belediyeden alınacak “Emlak Rayiç Değeri Belgesi”
-Konut ve işyerleri için zorunlu deprem sigortası poliçesi
-Satan kişinin 1 adet fotoğrafı (beyaz fonlu, biometrik)
-Satın alan yabancının 2 adet fotoğrafı (beyaz fonlu, biometrik)
-Satın alan yabancının Türkçe bilmemesi halinde yeminli tercüman
-Devir işlemlerinin vekil ile yapılması halinde vekâletnamenin aslı veya onaylı örneği (Yurt dışında düzenlenmiş ise onaylı Türkçe tercümesi) 

Türkiye’de Taşınmaz Alımında Harç ve Masraflar;
-Tapu harcı (Evin değerine göre belirlenmektedir.)
-Döner sermaye ücreti
-Tapu müdürlüğüne ödenecek hizmet bedeli
 
Türkiye’de Taşınmaz Satın Alınırken Bilinmesi Gereken Notlar;
-Taşınmazda ipotek, haciz, ihtiyati tedbir gibi kısıtlamaların olmamasına dikkat edilmelidir.
-Devir işlemleri için tapu müdürlüklerine ön başvuru yapılmalıdır.
-Taşınmazın devri tapu müdürlüklerinde imzalanan resmi senet ve tescil ile mümkün olmaktadır.
-Taşınmaz satın almak için ikamet izni gerekmemektedir.

-Gayrimenkul satın alınırken tapu kaydına 3 yıllık satılmama şerhi konulmalıdır. Bu gayrimenkulün tapu kaydına şerh konulmamışsa taşınmazın beyan hanesine “Türk Vatandaşlık Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20.maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde satılmayacağı taahhüdü vardır.” ibaresi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurularak 3 yıllık satılmama şerhi konulmalıdır. 

NOT: Parasal şart olarak talep edilen Amerikan Doları yerine aynı değer karşılığındaki döviz veya Türk Lirası da bu şartın gerçekleşmesi için yeterlidir. Bu parasal şartın tespitinde tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınmaktadır.

Bütün bu şartlar sağlandığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almaya hak kazanılır.