Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Tapu devri; iş yeri, arazi, arsa ya da konut gibi herhangi bir taşınmaza ait olan kullanım hakkının eski sahibinden tüm hakları ile beraber yeni sahibine resmî belgelerle beraber geçişi ya da kayıt altına alınması olarak ifade edilmektedir. Fakat devir işlemi ile satış işlemi arasında biraz fark bulunmaktadır. Tapu devri taşınmaz mallar için herhangi bir kişiden bir bedel talebinde bulunmadan devrin gerçekleştirilmesidir. Satış işleminde ise taşınmaz olan mallar için bir bedel belirlenir. O bedel karşılığında ise tapu devri gerçekleşmektedir.

Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Tapu devri genellikle aile içinde olan bireyler arasında gerçekleşmektedir. Bu işleme ise ‘bedelsiz tapu devri’ denilmektedir. Aile içerisinde tapu devri gerçekleştirildiği zaman tapu senedi devreden ve devralan kişinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve vesikalık olarak çekilmiş fotoğrafı gibi çeşitli belgeleri istenmektedir. Aile içi tapu devri diğer tapu işlemlerinde de olduğu gibi taşınmaz malların bağlı olduğu tapu müdürlüğünde gerçekleşmelidir. Taşınmaz olan mülkün el değiştirmesi ile beraber resmi olarak tamamlanması gereken işleme de tapu devri denilmektedir. Yine satılmış olan bir mülk veya miras yoluyla kişiye geçmiş olan bir arsa için tapu devir işlemlerinin yapılması istendiğinde güncel durumu bilmek bireyler için yararlı olabilmektedir.

Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Miras intikali, satın alma gibi farklı devir işlemlerinden ya da devir işlemi yapılmış olan kişilerin yakınına bağlı yapılan işlemlerde ve ödenen bedellerde çeşitli farklar ortaya çıkabilmektedir. Standart olan satışta ilk olarak istenen belgeler hazırlanmaktadır. Daha sonra ALO 181 aranarak veya Tapu Müdürlüğü üzerinden e- randevu sistemi kullanılarak şubeye gidilmeden önce bir randevu alınmaktadır. Randevunun günü ve saatinde tapu müdürlüğüne gidildiği zaman işlemin maliyetleri ödenerek tapu devri tamamlanabilir.

Aile İçi Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Eşler arasında, anneden oğluna ya da babadan kızına tapu devri nasıl gerçekleşir konusu merak edilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken birinci dereceden yakının tapu devri olmasıdır. Aile içerisinde tapu devri miras, hibe ve satış gibi farklı şekillerde gerçekleşebilmektedir. Miras yoluyla üzerine geçirilmiş olan bir mülkün tapu devri içerisinde miras intikal işleminin yapılması gerekmektedir. Söz konusu para olan işlemlerde birinci derece yakın olan kişiler olsa bile standart olarak tapu devir işleminin prosedürü uygulanmaktadır. Eğer birinci derece yakına tapu devri veriliyorsa gayrimenkulün hibe yolu ya da bağış yolu ile terk edilmesi gerekmektedir. Burada aslında söz konusu olan mülkün reşit kişiler arasında alışverişe konu olup olmadığıdır. Yani tarafların birbirine herhangi bir bedel ödemediği anlamına gelir. Gerekli olan belgeler tamamen hazırlandıktan sonra ise tapudan randevu alınmaktadır. Aile içerisinde tapu devir masrafları ödenerek işlemler kolay bir şekilde tamamlanabilmektedir.

Tapu Devri için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Tapu devri için gerekli evraklar kişiler tarafından hazırlandıktan sonra şubeye gidilerek işlemlerin yapılması gerekmektedir. Miras intikali, hibe, satış gibi her türlü tapu devri için gerekli olan belgeler ise şu şekilde sıralanmaktadır;

Satıcıyla Alıcının Ya Da Yetkili Temsilcilerinin Kimlik Bilgileri

Burada belirtilmesi gereken aslında memur kartı, sürücü belgesi ve benzeri kimlikler tapu işlemleri için yeterli olmadığıdır. Yabancı uyruklular ise tapu işlemlerini pasaportla gerçekleştirebilmektedir. Satış herhangi bir temsilci aracılığıyla gerçekleşiyorsa eğer vekaletnamenin de mutlaka bulundurulması gerekir. Vekaletname konsolosluktan ya da noterden verilmiş olmalıdır. Tapu işlemlerinde genel bir vekaletnamenin olmadığı ve taşınmaz satış işlemleri adına özel olarak vekaletname arandığı için çok daha yararlı olacaktır. Satış esnasında taraflardan biri tüzel kişiyse şirket yetkililerinin tüm kimlik bilgilerinin açıkça bulunduğu yetki belgesinin de bulundurulması gerekir.

DASK Zorunlu Deprem Sigortası

1999 senesinin Gölcük depreminden sonra kurulmuş olan DASK özel sigorta şirketleri ile her konuda zorunlu deprem sigortasının yaptırılması amaçlamaktadır. Bu sayede deprem sebebiyle konutlarda oluşabilecek herhangi bir zararın teminat altına alınmasını sağlamaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere bu poliçenin yaptırılması aslında tüm konutlar açısından zorunlu olarak sunulmuştur. DASK poliçesi olmadığı zaman bir konutun elektrik, su gibi hizmetlerinden faydalanması da mümkün değildir. Aynı zamanda tapu devir işlemleri de yapılmayacaktır. DASK poliçesi bulunmayan ev, mesken ya da bina gibi taşınmazların devri yapılmaz. Konut sahipleri ise zorunlu olan deprem sigortası dışında aynı zamanda konut sigortası çeşitlerinden biriyle evinin sigortasını yaptırarak ek teminatlardan da faydalanabilmektedir.

Emlak Vergisi Belgesi

Taşınmazın bağlı olduğu belediyelerden alınan olan bu belge üzerinde taşınmazın güncel rayiç emlak bedeli belirtilmektedir. Belgenin güncel olması, yani işlemin yapılmış olduğu seneye ait olması gerekmektedir.

Alıcının 2 Vesikalık Fotoğrafı (Son 6 Ay)

Sayılmış olan belgelerin her türlü tapu devri işlemi için gerekli olabileceği standart belgelerdir. Bununla beraber işlemin özelliğine yönelik olarak aşağıdaki belgelerin bulundurulması gerekir;

        Taşınmaz mülkün ipotekli olması sebebiyle cebri icra aracılığıyla satışın gerçekleştirilmesi durumunda icra müdürlüğü satış müzakeresi gerekir.

        Miras sebebiyle yapılacak olan tapu devir işlemi varsa eğer mirasçılık belgesi ile intikal ve veraset vergisinin ödenmediğini gösteren taşınmazın bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış olan makbuz gerekir.

        Taşınmazın icra yolu ile satılarak bedelinin hak sahipleri içerisinde bölüştürüldüğü ortaklığın giderilmesi adına yapılmış olan tapu işlemlerinde mahkeme müzakeresi gerekmektedir.

Hibe yoluyla gerçekleştirilmiş olan tapu devir işlemleri ve gerekli olan belgeler ise şu şekilde sıralanmaktadır;

        Tarafların kimlik belgeleri gerekir.

        Hibe edilmiş olan taşınmazın tapu senedi gereklidir.

        Tarafların birer vesikalık fotoğrafları gerekir. (Son 6 ay içinde çekilmeli)

        İşlemler eğer bir temsilciyle yürütülecekse vekaletname gerekir.

        Emlak vergisi belgesi gerekmektedir.

Evraklarda herhangi bir eksiklik olması ya da başka herhangi bir engel nedeniyle tapu devir işleminin gerçekleştirilememesi durumunda başvuru belgesine yazılmaktadır. Sonrasında ise süreç ile ilgili bütün işlemler başvuru sahibine kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır.

Tapu Devir İşlemleri Kaç Gün Sürer?

Tapu devir işlemlerinde gerekli olan evraklar bilindikten sonra pek çok kişi tapu devir işlemi ne kadar sürer konusunu merak etmektedir. Aslında bu işlemin süresi devri gerçekleştirecek olan taşınmazın istenen belgelerine ve özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Evraklar kolay bir şekilde tamamlandıysa genelde bir gün içerisinde tapu devir işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Tapu devir işlemi sonrasında taşınmazın, çeşitli risklere karşı tamamen sigorta ile güvence altına alması da aslında olası bir hasar durumunda daha güvence altında olması açısından oldukça önemli bir durumdur.

Web Tapu Sistemi

Şu an tapu devir işlemleri tamamen online bir şekilde yapılabilir. Web tapu sistemi ise herkesin kullanımına açık olan bir sistemdir. Bu sistem üzerinden tüzel ve gerçek kişiler taşınmazların durumunu takip edebilir ve tapu işlemlerini buradan gerçekleştirebilir. Başvuru ekranında sisteme alıcının ve satıcının telefon numarası, e- devlet şifresi, satıcının ve alıcının T. C. kimlik numaraları taşınmazın bağlı bulunduğu tapu müdürlüğüne verilmelidir. Tapu Müdürlüğü’nün üzerinden yatırılması gereken harç bedellerinin hesaplanarak bildirilmesi gerekir. Harç bedellerinin yatırılmasından sonra ise taraflara kısa mesaj aracılığıyla web tapu randevu günü ve saati iletilmektedir. Taraflar tapu müdürlüğüne sadece ıslak imza atmak için gitmektedir. Web tapu sistemi aracılığıyla tapu devir işlemleri oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.